Jesteś tutaj: Strona główna / Tymczasowy program homiletyczny i kulturowy podczas pielgrzymki

Tymczasowy program homiletyczny i kulturowy podczas pielgrzymki

2014-07-28

Tymczasowy program homiletyczny i kulturowy podczas pielgrzymki

.

.

.

.

 

31.07. czwartekOLOMOUC.

Błogosławieństwo  pielgrzymki oraz

Słowo Boże wygłosi  nt. „Trójca Święta w rodzinie”. Ks. Biskup Ołomuńca Josef Hrdlicka

Tłumaczenia dokonują Ewa  i Oldrzich Kuczerowie.

MSZA ŚW. INTEGRACYJNA-  ŚW. KOPEĆEK Godz. 11.00

Celebra i homilia dialogowana ks. A. Szpak

Rozważania różańcowe – Ewa Kućerowa

Konferencja i dyskusja i na ten temat  doświadczeń z rodzinami w Czechach -Ewa Kućerowa.

Wstęp do adoracji: Jezus Eucharystyczny, „wszelką rozkosz mający w Sobie” przez zjednoczenie z Ojcem Szczęścia w Duchu Świętym.

 

1.08. piątek –MSZA ŚW. O. SERCU JEZUSA-  PODHORZI, przed obiadem lub po.

Celebra, homilia i konferencja o rodzinie - ks. Walerian  Bugel: „Bóg Ojciec w rodzinie” i  Zastępca Boga Ojca św. Józef

Rozważania różańcowe: dziewicze malżeństwo Jozefa i Maryi; ks. Walerian

Wstęp do adoracji: Eucharystia - Najświętszy Sakrament Osoby Jezusa Crystusa Boga-Człowieka: Mistrza, Nauczyciela, Pana, Zbawiciela, Króla.

 

2.08. sobota –MSZA ŚW. O NAJŚW. Marii Pannie-  PANNA MARIA VE SKALEHomilia:„Chrystus Syn Boży Prawodawca w Ewangelii św. Mateusza”. ” W jaki sposób wypełniamy Ewangelię Syna Bożego w rodzinie?  ks. Przemysław Wilk

Wstep do doracji: Eucharystia – „szaleństwo Miłości Ukrzyżowanego”

Konferencja i rozważania różańcowe w drodze: „Syn Boży wg. św. Marka, tenże ksiądz

3.08. niedziela – MSZA ŚW. NIEDZIELNA wieczorna  - HRADEC N/ MORAVICI.

Celebra i homilia z niedzieli O. Kordian Szwarc oraz -

Konferencja: nt. „Ten sam Duch Święty w Kościele powszechnym, parafialnym i domowym”:

Rozważania różańcowe:

Wstęp do adoracji: Eucharystia rzeczywistość biblijnych symboli i znaków tenże Ojciec

4.08. poniedz. MSZA SW. O  EWANGELIZACJĘ LUDÓW: OPAVA  KATEDRA- 11.30

celebra i homilia - najlepsza z własnych  - o Synu Bożym w encykl. sw. Jana Pawla II- ks. Tomasz Kijowski salezjanin

konferencja o rodzinie – najlepsza z wlasnych – tenże ksiądz

rozważania różańcowe

WIECZÓR AFRYKAŃSKI – KRAVARZE -  Magda i Ania

Wstep do adoracji: „Niewiasta Eucharystyczna”- Matka Jezusa -  żywa adoracja i kontemplacja Jezusa. Od poczęcia do dzisiaj. Źródło żarliwej Komunii świętej, zaangażowania i ekstazy, eucharystycznej Miłości w uwielbieniu, dziękczynieniu i kulcie w Duchu Świętym.

 

5.08. wtorek – MSZA O MIŁOSIERDZIU BOŻYM- CHUCHELNA-Czechy -godz.11.15

homilia i konferencja  ks. Tomasz Kijowski, salezjanin

WIECZORNE OGNISKO -ZESPÓŁ BLUES Maćka -WOJNOWICE - FIRE SHOW Magdy

Wstep do adoracji: Ofiara przebłagalna, wieczna i doskonała Chrystusa Arcykapłana

6.08. środa – MSZA SW. O PRZEMIENIENIU PAŃSKIM– RACIBÓRZ Godz. 11.00 .

Homilia: Chrystusowe Misterium Paschalne i nasze przemienianie diak. Paw. Kosowski sal.

Konferencja nt.: „Duchowość salezjańska młodzieży w kontekście naszej pielgrzymki”

WIECZORNA ADORACJA – NĘDZA

Wstęp do adoracji: Eucharystia ”Misterium fascinosum” - inspiracja modlitwy wszechatrakcyjnej: w pięknie i bogactwie liturgii wszystkich wieków, w natchnieniu malarzy, poetów, pisarzy i muzyków - niewyczerpane źródło kultury chrześcijańskiej diak. Paweł

Konferencja: POEZJE Sary – czyta ks. A.Szpak

rozważania różańcowe:

7.08. czwartek –MSZA ŚW. O  KRWI CHRYSTUSA- wieczorna – RACHOWICE,  kazanie nt. „Życie bez Boga -jak samolot bez kapitana” głosi: Pastor Fryderyk Domaradzki

konferencja :

rozważania różańcowe

Wstep do adoracji: Terapeutyczny wymiar eucharysti”:  w depresji, jako integracja pozytywna,  odzyskanie godności osobowej, pobudza do twórczości, wypiera uprzedzenia, iluzje, magię -  przez prawdziwy kult w Duchu Świętym – O.

8.08. piątek –  MSZA SW. O POKÓJ – TACISZÓW , Godz. 12.00

celebra i homilia; „Chrystus Syn Boży Nauczyciel Dialogu”: ks. Manfred Deselaers

konferencja nt. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu: „Zawsze chciałem robić coś właściwego dla pokoju”: ks. Manfred:

rozważania różańcowe:

wstep do adoracji: -Eucharystia istotą  Królestwa Bożego: Jest w niej sam jego Król,  Siewca ziarna Prawdy i jej rozwoju  w przypowieści o zakwasie. Eucharystia to największy skarb Kościoła; z ‘przypowieści o skarbie i perle’. Dokonuje się w niej rozwój charyzmatów; z ‘przypowieści o talentach’ ks. Andrzej Szpak

 

9.08. sobota –MSZA ŚW. INTEGRACYJNA– TOSZEK

kazanie: „Bieg życia wg. św. Pawła” Pastor Fryderyk

konferencja dialogowana z Pastorem nt.„Chrystus Syn Boże w listach św. Pawła”

rozważania różańcowe:

wstep do adoracji: Jezus Eucharystyczny – Emmanuel – Bóg z nami, żywy i cudowny znak nadzwyczajnych łask w historii Kościoła. Są cudowne miejsca, gdzie pojawiło się żywe ciało i krew Chrystusa, potwierdzone przez specjalistów jako mięsień serca i grupa krwi z całunu turyń.

 

10.08.niedziela –MSZA ŚW. PARAFIALNA– KRUPSKI MŁYN.

Homilia z niedzieli: „Jeśli to Ty jesteś każ mi przyjść do Siebie po wodzie!”

konferencja:  Chrystus wzorem św. Dominika, O. Piotra Kruka i zakonników

rozważania różańcowe:

wstęp do adoracji:  O. Piotr: Eucharystia jest źródłem duchowości wszystkich zakonów, ruchów, wspólnot i niezliczonych akcji katolickich.

11.08.poniedz. – MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA– WIECZORNA - HERBY .

celebra i homilia, O.Kordian Szwarc,

konferencja:

rozważania różańcowe:

wstęp do adoracji: Eucharystia – streszczeniem całej teologii zbawienia człowieka i świata. Centrum kosmiczne jak gwiazda polarna, wokół której się kręci całe gwiaździste niebo. Logika wiary. /Podczas kontemplacji Eucharystii św. Jan napisał  symboliczna księgę Apokalipsy.

 

12.08.wtorek MSZA ŚW. O MB. CZĘSTOCHOWSKIEJ- BLACHOWNIA –Godz. 10.30.

Celebra i homilia „Syn Boży w Ewangelii św. Jana” ks. Andrzej Szpak

Konferencja: Modlitwa w rodzinie ks. A. Szpak

rozważania różańcowe:  tajemnice radosne

 

Uwagi:

- Kazania i homilie na naszej pielgrzymce z reguły powinny być dialogowane.

- Kazania i homilie są zasadniczo w czasie Mszy św.,

- Konferencje raczej w drodze z własnym tematem lub jako cd. kazania lub homilii.

- Cała pielgrzymka BIERZE UDZIAŁ w rozważanich i dyskusjach. Kaznodzieje powinni się z tym liczyć. CZASAMI KAJTKI  MAJĄ NAJWIĘCEJ  DO POWIEDZENIA. DLACZEGO??? BO MYŚLĄ!!!  I MÓWIĄ SWOJE PRZEMYŚLENIA, CHOCIAŻ NIE ZAWSZE SAMOKRYTYCZNE.  MY NATOMIAST JESTEŚMY ZA BARDZO SAMOKRYTYCZNI.

- Kaznodzieje, konferencjoniści I MY WSZYSCY włączamy się do tematu w każdy dzień. To było zawsze oryginalnością naszej pielgrzymki. Nie jest łatwo ustalić dni do tematów i głosicieli Słowa.

- Po stronie czeskiej rozważamy bardziej „rok rodziny”. Ale przecież jest to także pielgrzymka naszych rodzin, dlatego są WAŻNYM PODMIOTEM PIELGRZYMKI. Błędy i pozytywne doświadczenia powinny być przedmiotem wystąpień i dyskusji. Niestety niektóre nasze małżeństwa się rozpadły.

- Ile cudownych myśli znajdziemy w KSIĘDZE RODZAJU I KSIĘGACH MĄDROŚCIOWYCH ST. TESTAMENTU. Jest świetny czas by do tego sięgnąć.

- Podczas adoracji można skorzystać z tematów o Eucharystii. Poniżej jest cała tematyka.

- Będzie „Wieczór Poezji Sary”

- Lila z Gliwic będzie rozdawać podczas pielgrzymki  losy z różnymi cytatami jako „slowo do Ciebie”.

1 komentarz

kajtek
2014-07-28 16:42
Dobro wspólne jest oczywiście najważniejsze...

Dodaj komentarz

do góry tworzenie stron internetowych