Jesteś tutaj: Strona główna / 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

2016-12-09

 

(Streszczenie z internetu artykułu redakcji KAI, jako bardzo nam przydatnego).

Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się pomocą Bożą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze jego życia.

Prawdę o niepokalanym poczęciu Maryi można przyjąć jedynie rozumem oświeconym wiarą.

Kościół uroczyście ogłosił ją jako dogmat wiary w środku epoki racjonalizmu i scjentyzmu w połowie XIX w. Dokonał tego papież Pius IX w 1854 r. w bulli (Niewyrażalny Bóg) słowami:

"Powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy i orzekamy, że nauka, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wierni powinni w nią bez wahania wierzyć".

Dogmat ukazuje niezwykłość i wolność Bożego działania. Chociaż zbawienie ludzkości dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to Maryja już uprzednio została odkupiona i w ten sposób Bóg przygotował ją do niezwykłego zadania w historii zbawienia.

Według wiary katolickiej każdy poczęty człowiek jest naznaczony grzechem pierworodnym. Grzech ten jest "przenoszony" wraz z przekazywaniem natury ludzkiej, o czym mówią pierwsze rozdziały Biblii – że pierwsi rodzice zostali pozbawioni pierwotnej świętości.

Grzech pierworodny nie jest popełniany lecz zaciągany - jak wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego - nie jest aktem ale stanem, w jakim poczyna się człowiek. Z grzechu pierworodnego uwalnia człowieka dopiero chrzest święty.

Maryja natomiast, która miała stać się "Matką swojego Stworzyciela" od tego dziedzictwa grzechu została zachowana, dlatego też Pismo św. nazywa Ją "Pełną łaski".

"Niepokalanie poczęta" oznacza nie tylko, że Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, ale też wyraża Jej szczególną bliskość z Bogiem, całkowite zawierzenie Bogu, wewnętrzną harmonię i pełnię człowieczeństwa.

Wolność od grzechu i doskonałość nie sprawia, że Maryja staje się daleka ludziom. Wręcz przeciwnie, Jej wspólnota z każdym człowiekiem jest nieporównywalna z niczym, ponieważ to co ludzi dzieli, a więc grzech, w Maryi nie było absolutnie. Dlatego jest Ona Matką nie tylko kochającą ale też współczującą i rozumiejącą każdego człowieka.

Prawda o niepokalanym poczęciu jest dla wszystkich chrześcijan znakiem ukazującym, jak wielkie rzeczy Bóg może zdziałać w człowieku, aby doprowadzić go do pełni człowieczeństwa i świętości.

Historycznie wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny była już od pierwszych wieków. W II w. pisali o tym św. Justyn i św. Ireneusz, w IV św. Augustyn. W XV stuleciu istniały już pierwsze orzeczenia Kościoła na ten temat, w XVII w. papież Aleksander VII streszcza dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia, papież Klemens XI ustanowił w 1708 r. dzień 8 grudnia świętem obowiązującym i wreszcie 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu.

Dogmat o Niep. Poczęciu jest to obiektywna i niezmienna prawda, ale może być coraz głębiej przez Kościół poznawana i uściślana. Dlatego jako ostatni dotąd dogmat ogłosił w 1950 r. papież Pius XII. w konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus", że Maryja dzięki Niepokalanemu Poczęciu została wzięta do nieba z ciałem i duszą.

Maryja w 1854 r. sama oznajmiła przez św. Bernadettę w Lourdes, iż jest „Niepokalanym Poczęciem”, co wg św. Maxymiliana Kolbe -”Szaleńca Niepokalanej”- ogromnie przybliża Ją do osoby Ducha Świętego.

Żaden symbol Ducha Świętego: woda, ogień, wicher, gołębica, natchnienie Pisma św. czy wszyscy święci nie objawiają Świętości Ducha tak jak osoba Najświętszej Maryi Panny.

Pragniemy pozdrowić Maryję podobnie jak to uczynił Archanioł Gabriel w dniu Zwiastowania: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, (pełna miłosierdzia), Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus”. 

 

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

do góry tworzenie stron internetowych