Jesteś tutaj: Strona główna / Szpaku Mistyk - cytaty

Szpaku Mistyk - cytaty

2019-09-28

 


„Jesteśmy cały rok MISTYCZNĄ Pielgrzymką Rodzin i Młodzieży Różnych Dróg...DO OJCA, dzięki Któremu wszystko jest. Najwspanialsze jest to, ŻE TEN WSZECHŚWIAT JEST! ISTNIEJE! Że jest słońce, księżyc i gwiazdy, okrągła planeta, lądy i morza, rośliny i zwierzęta, ....a przede wszystkim ISTNIEJEMY!!!”Andrzej

 

MY TEZ JESTEŚMY OCHRZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM I DZIĘKI NIEMU UCZESTNICZYMY W MESJANSKIM POSLANNICTWIE CHRYSTUSA PROROKA KIEDY ZWIASTUJEMY BOGA I KAPŁANA KIEDY POŚREDNICZYMY WE WSZELKIEJ ŁASCE BOŻEJ ORAZ KRÓLA, KIEDY WYKONUJEMY POSLUGI WOBEC NAJMNIEJSZYCH. UWIERZMY, ŻE OJCIEC DA NAM DUCHA SWIĘTEGO, LUB ŻE GO JUŻ POSIADAMY.
DUCH ŚWIĘTY POTRAFI STWARZAĆ COS Z NICZEGO,WSKRZESIĆ UMARŁYCH W DZIEŃ OSTATECZNY, Z GRZESZNIKA UCZYNIĆ ŚWIĘTEGO” Andrzej Szpak

 

 

„Wszyscy obserwujemy Geniusz Stwórcy wszechświata i człowieka. Każdy człowiek w swojej strukturze cielesnej jest genialnym dziełem Boga” A.Sz.

 

 

„Każdy z nas może być prostym teologiem i mistykiem przypisując poszczególnym Osobom Bożym ich dzieła. Każdy kto modlitewnie i refleksyjnie rozmyśla, wnioskuje ze skutków o Ich Przyczynie, Początku i Celu Wszechświata, będzie odkrywał dzięki darom rozumu, mądrości i pobożności wewnętrznej życie Trójcy Świętej” Szpaku

 

 

„Kontemplacja to wspinanie się do Boga. Poznajemy Boga wpierw zmysłami: wzrokiem np. w osobie kochanej, w czułym dotyku dziecka, w słuchaniu pięknej muzyki i śpiewów ptaków , albo w podziwianiu dzieł geniuszy. Ojciec zna się na wszystkich dźwiękach, zapachach, smakach różnych potraw, których my kosztujemy i dziękujemy Mu albo nie, za posiłek, dar Jego dobroci” Andrzej Sz.

 

„Doszedłem do wniosku, że gdyby Bóg, który jest MIłością przestał ludzi kochać, to wszechświat zniknąłby w jednej sekundzie. To tak jakby słońce przestało świecić. A człowiek, który przestaje kochać, znika.” A. Sz.

 

„Bóg jest wszechdoskonały, niczego mu już nie brakuje, jednak nasze grzechy powodują, że staje się bogatszy przez każde ciagłe akty miłosierdzia i przebaczenia, a wszyscy którzy pełnią uczynki miłosierdzia stają się podobni do Boga. (...)O Boże! Niech i ja Ci się Jezu Miłosierny spodobam, żebym mógł pójść wprost w ramiona naszego Ojca” A. Sz.

 

„Jezus spodziewa się od nas tylko wiary, że nas kocha . Poznanie Jego Milości do nas w całym życiu niesie sens, radość i pokój serca i wyjście z każdej sytuacji. Uwierz!!! Jeden problem to pikuś wobec wszystkich łask jakie otrzymaliśmy w życiu” A. Szpak

 

„Duch Święty to Jedność Ojca i Syna. To Synteza wszystkich syntez: rodzinnych i społecznych, a także fizycznych, np życiodajnej wody H2O. Duch Święty z chaosu wyprowadzał cudowny wszechświat. Duch Święty to biocenoza, symetria, dlatego to Bóg Piękna. Błogosławieni, którzy z Nim wprowadzają Pokój, Ład, harmonię, bo Piękno zbawi świat.”Andrzej Szpak

 

 

„ Miłość Boża lekarstwem na wszystko.

Co zrobić, aby można było wypełnić te wielkie ideały jakie Pan Jezus dzisiaj nam stawia?. „Uderzy cię kto w policzek, nadstaw mu i drugi. Prosi cie kto iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Dobrze czyncie tym, którzy was nienawidzą. Nie stawiajcie oporu złemu”...Wypełniać to bez miłości Boga uważam za niemożliwe. Jak więc osiągać taką Miłość? Nie da się na pewno od razu. Lecz dążenie do niej jest po drodze zwycięskie” Andrzej Szpak

 

„Nasza ludzka godność, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga, pozwala nam widzieć nie tylko piękno przyrody: drzewa, kwiaty, góry, wschody i zachody słońca, ale również dzięki wzrokowi sumienia odróżniać dobro od zła. Sumienie jest tą osobistą przestrzenią, w której Stwórca woła nas od wewnątrz, z głębi naszego serca, abyśmy szli za Jego światłem.
Fizyczna ślepota jest niebezpieczna dla naszego ciała. Ślepota moralna i duchowa jest niebezpieczna dla duszy. Dar duchowego widzenia – nasze sumienie odróżnia nas od reszty stworzeń, czyniąc nas ludźmi, istotami stworzonymi na obraz i podobieństwo Boże.” A. Sz.

 

„Publiczne przyjęcie panowania Jezusa, nie może Mu dodać władzy, którą posiada jako Bóg. Jego władza jest niezależna od żadnego stworzenia. A naszym zadaniem jest uznać w wierze, że Jezus jest przez proroków zapowiadanym potomkiem Dawida, Królem i Mesjaszem.

Ten akt wiary i uznania Jezusa za Zbawiciela i Króla, jest sprawczy, gdyż umożliwia zbawienie człowieka.” Andrzej Sz.

 

„Osobistej więzi z Chrystusem nie da się budować nawet na najlepszych uczynkach. To wymaga osobistego kontaktu - bycia sam na sam z Nim” A. Szpaku

 

„Nie myśl o śmierci. Myśl o Jezusie Miłosiernym, który przezwyciężył śmierć i leczył wszelkie choroby. Który przyszedł ponownie na ziemie i to polską, aby dać nam Siebie w obrazie, który jest jakby "sakramentem" czyli świętym znakiem - Obrazem Niewidzialnego, Nieskończenie Miłosiernego Ojca - dla mnie - "Szczytu Nieba". A. Szpak

 

„Jezus, Syn Boży dał nam prawdziwą wiedzę o Jego i naszym Ojcu. Mówił: „Kto Mnie miłuje, tego umiłuje Ojciec mój i przyjdziemy do niego i mieszkać u niego będziemy”. Albo:” Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca”. „Ja zawsze czynię to co się Ojcu podoba”. „Ojcze, jeśli to możliwe niech mnie ominie ta godzina, ale nie moja lecz Twoja wola niech się stanie” Diabeł natomiast mówi: „bądź wola moja”.” Andrzej Szpak

 

„Mimo wyraźnego zła, świat idzie niepostrzeżenie w kierunku pełnej realizacji wezwania Chrystusa przez heroizm i poświęcenie milionów ludzi.” A. Szpak


„Drodzy Świeccy Apostołowie. Jak potrzebni są dzisiaj tacy „wolni agenci Kościoła”. Jak to zdanie pasuje do roku miłosierdzia, żeby w oczach dającego ujrzał się obdarowany człowiekiem.” Andrzej

 

„Bóg zna dobrze serce człowieka, jego ukryte, trudności, ograniczone możliwości. Wie również, jakich udzielił nam łask pomagających kochać i czynić dobrze. Dzięki swej wiedzy Bóg potrafi osądzić sprawiedliwie, ale i miłosiernie.” A. Sz

 

„Duch Święty daje nam najwyższy dar uczestnictwa w życiu wewnętrznym Troistego Boga. Podnosi naszą naturę, a więc świadomość i wolność duszy do poziomu nadprzyrodzonego. Jesteśmy od wieków przeznaczeni i uzdolnieni do najwyższej godności dziecięctwa Bożego. A potem przez wytrwanie w Łasce i Modlitwie w Duchu Świętym, adorację Boga, dziękczynienie, zachwyt, pietyzm, expijację, do coraz głębszego uczestniczenia w wewnętrznym życiu Bożym. Ta jest jedna szczęścia droga, nieustannie iść wgłąb Boga. W Modlitwie oczyszczającej, przebóstwiającej i jednoczącej dojść aż do zaślubin z Bogiem. Pomagają nam w tym wzory i wstawiennictwo mistyków.. charyzmatyków.. stygmatyków..Św. Teresy..św. Katarzyny, Jana od Krzyża.. O.Pio.. coraz częstszych mistyków świeckich.Tylko w Krakowie: sł. B. Rozalia Celakówna, sł. B. Jan Tyranowski. Zresztą w pierwszych wiekach chrześcijaństwa nie było urzędowego kapłaństwa tylko każdy chrześcijanin był duchownym i miał osobiste poznanie Boga.” Andrzej Szpak

 

„Wypełnieniem Prawa jest Miłość Boga i bliźniego jak siebie samego. Jest ono Syntezą wszelkich praw. Z miłości Boga do człowieka rodzi się Miłość wzajemna do Boga i do siebie samego, a z tej wzajemnej Miłości rodzi się Miłość bliźniego. One muszą isć ze sobą w parze. Miłość do Boga uczy miłości osobowej, tej prawdziwej, ze względu na Niego samego.” A. Szpak

 

„Chrystus zlecił Kościołowi wszelką dobroczynność. Nie tylko zlecił ale i wyposażył w moc leczenia wszelkich chorób duszy i ciała. Trzeba tylko wiary.

W szerszym znaczeniu Jezus ma moc uzdrowić słowa puste, kalekie, ułomne i martwe. Pozwala błogosławić, a nie złorzeczyć. Budować, a nie niszczyć. Jezus wypędza demony obojętności i przywraca pokój. Jezus Swoim słowem uzdrawia słowa ludzkie.

Pan Bóg do dzisiaj wynajduje sposoby leczenia wszelkich chorób. Ile trzeba wiedzy i doświadczenia, żeby być skutecznym lekarzem. Ile trudu podejmuje ludzkość żeby opanować różnego rodzaju choroby.” Andrzej Szpak

 

„Cechą ludzi dojrzałych religijnie jest ZRÓŻNICOWANIE. Bóg stworzył tak różnorodny wszechświat, że niezliczone ilości ludzi poznaje Go nieustannie, a dzięki różnym zainteresowaniom, talentom i pasjom, wiecznie będzie coś odkrywać w Bogu i Jego stworzeniach. Pamiętam, że ile razy przy ogniskach hipisowskich podjąłem temat o Bogu, zawsze było pełno odnośników do różnych dziedzin życia i spotkanie wypadało ciekawie. Bo tam gdzie się wezwie Boga tam ON JEST OBECNY.” A. Szpak

 

„Czym jest nowe życie chrześcijanina?
To przede wszystkim nieustanna i wzrastająca Komunia Święta z żywym Chrystusem. Jezus jest nie tylko postacią nad którą możemy podyskutować i snuć hipotezy. Jezus to Ktoś, kto przychodzi do naszego serca, byśmy mogli odczuwać w swoim życiu moc Jego zmartwychwstania, moc Jego zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem i śmiercią. To także umrzeć dla własnego „ego”, by żyć dla Niego.” Szpak

 

 

„Duch Święty wzywa, by zwyciężać w nowej ewangelizacji wiary. Jest pełno ludzi osamotnionych, powodu różnych nieszczęść: bezrobocia, zdrad, chorób nieuleczalnych, samotnej młodzieży, dla której rodzice zapracowani nie mają czasu. I z tej samotności rodzą się: samobójstwa, różne uzależnienia lub nieograniczone rozrywki. Pustkę duchową może wypełnić tylko Trójjedyny.. Ale potrzebuje do tego takich swoich agentów Powodzenia i odwagi

 

"DAWNO TEMU,PAMIĘTAM NA ZLOCIE W CZĘSTOCHOWIE,
WCHODZI BELFEGOR I MÓWI: "TU JEST DUŻO UCZUCIA".

LUBIĘ, GDY KTOŚ DOSTRZEGA COŚ CO JEST
W KAŻDYM CZŁOWIEKU I LUDZIACH DOBRE
A KOCHAĆ ZACZYNA OD SIEBIE.

GDYBYM MIAŁ ODCIĄĆ CAŁĄ EWANGELIĘ A ZOSTAWIĆ -
TYLKO JEDNO WEZWANIE TO BYM POWTÓRZYŁ "ZA NIM": "MIŁUJCIE SIĘ WZAJEMNIE JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM".

 

 

 

 

"Gdy jest taka życiowa konieczność, warto z całej możliwej mocy w szczerej modlitwie do BOGA ... nawet wyć ... !!" - Ks. Andrzej Szpak .

 

dziękowania itp. Ale jak pomyślę, czy mógłbym jeździć jako kierowca busem cały dzień w tę i z powrotem, żeby wozić ludzi do Krakowa, albo siedzieć przy kasie w sklepie 8 godz. albo zamknąć się tu w ścisłym klasztorze, to… nigdy w życiu. I jakoś znużenie wtedy mija i godzi się człowiek na swoje - od Boga dane powołanie. Trzeba go tylko wypełniać po chrześcijańsku, tzn. ofiarnie. Nie ma wyjścia. Ale mówię, jak Duch Święty dał łaskę powołania to i da łaskę wykonania” Szpaku

zebrała Ola Karpowicz

2 komentarzy

Robercik
2019-12-29 00:48
Święte rzecz mówił nam Andrzej, Warto przypominać! Dzięki Olu za zebranie myśli i wypowiedzi.
Kaja
2019-09-28 12:16
CDN...

Dodaj komentarz

do góry tworzenie stron internetowych