Jesteś tutaj: Strona główna / UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO.

2012-05-26

 

KILKA PODSTAWOWYCH RZECZY:

DUCH ŚWIETY JAK SŁYSZYMY W DZISIEJSZYM SŁOWIE BOŻYM WYSTĘPUJE W ZNAKU OGNIA I WICHRU ALE JEST TAKŻE W ZNAKU WODY - ZDOLNEJ UŚWIĘCAĆ WSZYSTKO, W ZNAKU ROZGRESZENIA - ODPUSZCZANIA GRZECHÓW, W ZNAKU KONSEKRACJI HOSTII, KONSEKRACJI OSOBY NA KAPŁANA, BISKUPA, MAŁŻEŃSTWA, OSOBY BIERZMOWANEJ NA APOSTOŁA CHRYSTUSA I W WYBORZE PAPIEŻA.

DUCH ŚWIĘTY JEST DUCHEM RELACJI OJCA I SYNA. JEST OSOBĄ BOŻĄ, KTÓRA OD OJCA I SYNA POCHODZI. JEST IM RÓWNY W CHWALE I MAJESTACIE, JEST MIŁOŚCIĄ OJCA I SYNA, STĄD JEST JAKBY SYNTEZĄ WSZYSTKICH SYNTEZ. DZIĘKI NIEMU JEST JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH I JEDEN CZŁOWIEK W DWOJGU MAŁŻONKACH.
JEST DLA NAS DUCHEM RELACJI OSOBISTEJ DO BOGA, DUCHEM WSZELKIEJ OSOBISTEJ I NAJBADZIEJ AUTENTYCZNEJ MODLITWY, STĄD „PRAWDZIWI CZCICIELE ODDAJĄ CZEŚC BOGU NIE NA TEJ CZY TAMTEJ GÓRZE, LECZ W DUCHU SWIĘTYM I PRAWDZIE”. 

DUCH ŚWIĘTY ZSTĄPIŁ NA CHRYSTUSA NIBY GOŁĘBICA I NAMAŚCIŁ GO NA MESJASZA, „ABY NIEWIDOMYM PRZYWRACAŁ WZROK, GŁUCHYM SŁUCH, WIĘŹNIOM WOLNOŚĆ, UBOGIM DOBRĄ NOWINĘ, I OBWOŁYWAŁ ROK ŁASKI OD PANA”UCZYNIŁ GO MIŁOSIERNYM CUDOTWÓRCĄ.
.
MY TEZ JESTEŚMY OCHRZCZENI DUCHEM ŚWIĘTYM I DZIĘKI NIEMU UCZESTNICZYMY W MESJANSKIM POSLANNICTWIE CHRYSTUSA PROROKA KIEDY ZWIASTUJEMY BOGA I KAPŁANA KIEDY POŚREDNICZYMY WE WSZELKIEJ ŁASCE BOŻEJ ORAZ KRÓLA, KIEDY WYKONUJEMY POSLUGI WOBEC NAJMNIEJSZYCH. UWIERZMY, ŻE OJCIEC DA NAM DUCHA SWIĘTEGO, LUB ŻE GO JUŻ POSIADAMY.
DUCH ŚWIĘTY POTRAFI STWARZAĆ COS Z NICZEGO,WSKRZESIĆ UMARŁYCH W DZIEŃ OSTATECZNY, Z GRZESZNIKA UCZYNIĆ ŚWIĘTEGO

JEST PIERWSZYM AUTOREM PISMA ŚW. BO JEST DUCHEM PRAWDY, ISTOTY SŁOWA BOŻEGO, JEGO NIEOMYLNOŚCI, INTEGRALNOSCI, BO MIMO PISANIA PRZEZ WIEKI I W RÓŻNYCH EPOKACH WSZYSTKIE PRAWDY SA ZGODNE I NIESPRZECZNE. MÓWIŁ PRZEZ PROROKÓW I DO DZISIAJ PRZEMAWIA. MÓWIŁ PRZEZ APOSTOŁÓW I PISAŁ PRZEZ EWANGELISTÓW. KSIĘGA DZIEJÓW APOSTOLSKICH JEST EWANGELIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. JAK ZUPELNIE INACZEJ CZYTA SIĘ PISMO SW. GDY SIĘ PRZYJMUJE, ŻE PISAŁ JE SAM DUCH ŚWIĘTY. JAK INACZEJ SIĘ ODMAWIA RÓŻNE MODLITWY, CZY ŚPIEWA PIEŚNI, GDY SIĘ WIERZY, ŻE W NAS SIĘ MODLI DUCH ŚWIĘTY.

DUCH ŚWIETY PRZEMAWIA SZCZEGÓLNIE PRZEZ PROROKINIĘ MARYJĘ, KTÓRA GROMADZI DZISIAJ KOŚCIÓŁ W BARDZO LICZNYCH SANKTUARIACH ŚWIATA I PRZEKAZUJE MU BOSKIE ORĘDZIA. SANKTUARIA SĄ DZISIEJSZYMI WIECZERNIKAMI , W KTÓRYCH MÓWI SIĘ WSZYSTKIMI JĘZYKAMI, W KTÓRYCH SCHODZI NA ZIEMIĘ W RÓŻNEJ POSTACIACH. MARYJA JEST DOSKONAŁĄ IKONA DUCHA ŚWIĘTEGO. O.KOLBE SZALENIEC NIEPOKALANEJ UWAŻAŁ, ŻE JEST NAWET UOSOBIENIEM DUCHA ŚWIETEGO, BO POWIEDZIAŁA: „JAM JEST! NIEPOKALANE POCZĘCIE. CZYLI DO JEJ ISTOTY NALEŻY POSREDNICTWO WSZELKICH ŁASK, W TYM ŁASKI NAJWAŻNIEJSZEJ - UŚWIĘCAJĄCEJ, CZYNIĄCEJ NAS DZIEĆMI BOŻYMI. MARYJA MÓWIĄC NAJDOKŁADNEJ JEST!!! A JEŻELI ONA JEST, TO WSZYSTKO CO ZOSTAŁO NAM OBJAWIONE PRZEZ CHRYSTUSA JEST PRAWDĄ. A WIĘC JEST DUCHEM PRAWDY, MATKĄ GŁOWY KOŚCIOŁA I JEGO MISTYCZNEGO CIAŁA. JEZUS MÓWI:”JA ZAŚ BĘDĘ PROSIŁ OJCA, A INNEGO POCIESZYCIELA DA WAM, DUCHA PRAWDY, KTÓREGO SWIAT NIE WIDZI ANI NIE ZNA”. CZY MOŻE BYĆ LEPSZA POCIESZYCIELKA NA SWIECIE NIŻ MATKA? TO ZROZUMIAŁEM W ŻYCIU DOPIERO WCZORAJ. MATKA KOŚCIOŁA TO MATKA POCIESZYCIELKA. OD DZISIAJ POCIESZYCIELKA STRAPIONYCH JEST DLA HIPISÓW TRUDNYCH DRÓG NAJWAŻNIEJSZĄ TERAPEUTKĄ.
ZSTĄPIENIE DUCHA SWIĘTEGO TO NARODZINY KOŚCIOŁA DUCHA ŚWIĘTEGO. KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW JEST ŚWIĘTYM DZIĘKI OBECNOŚCI W NIM DUCHA ŚWIĘTEGO. ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA MIŁOŚCI WZAJEMNEJ, W RODZINIE, ZAKONIE, W PARAFII. TYLE JEST W NAS DUCHA SWIĘTEGO ILE MILOŚCI DO KOŚCIOLA, DZIEKI MIŁOŚCI KOŚCIÓŁ PRZETRWA WSZYSTKIE WIEKI. DZIĘKI MILOŚCI JEST NIEZWYCIĘŻONY PRZEZ WSZELKIE APOKALIPTYCZNE SIŁY. DUCH ŚWIĘTY JEST DUCHEM JEDNOŚCI I SOLIDARNOŚCI CHRZESCIJAŃSKIEJ, KTÓRA OPANUJE SWIAT.
JEST TEZ DUCHEM NAJPIĘKNIEJSZEJ MIŁOŚCI: CARITAS, AMOR I EROS. APOKALIPSA UKAZUJE HISTORIE KOSCIOŁA PRZESLADOWANEGO I ZWYCIĘSKIEGO WSZELKICH SMOKÓW I BESTII. KOŚCIÓŁ JEST POWSZECHNY – UNIWERSALNY, ZDOLNY ISTNIEĆ WE WSZYSTKICH EPOKACH I USTROJACH. DZIEKI DYCHOWI ŚWIETEMU. KOŚCIÓŁ ODNAWIA SIĘ PRZEZ SOBORY POWSZECHNE I JEST ZDOLNY SIĘ PRZYSTOSOWAC DO WSZYSTKICH KULTUR ASYMILUJĄC JE ZE SOBĄ.

DUCH ŚWIĘTY JAKO CAŁY JEST JEDNYM WIELKIM DAREM:
JEST DAREM ROZUMU – ROZUMIENIA SŁOWA BOŻEGO, JEST ŹRÓDLEM WIARY NADPRZYRODZONEJ, ZDOLNEJ POJĄĆ NAJTRUDNIEJSZE PRAWDY.
MĄDROŚCI – KONTEMPLACJI – MISTYCZNEGO POZNAWANIA ISTOTY BOGA, NP. TRÓJCY ŚWIETEJ, EUCHARYSTI, ZMARTWYCHWSTANIA.
RADY- ROZWIĄZYWANIATRUDNYCH SPRAW. Matko dobrej rady, módl się..
UMIEJĘTNOŚCI – PRZEKAZYWANIA RZECZY NADPRZYRODZONYCH DO RÓŻNYCH ODBIORCÓW, DO KAŻDEGO CZŁOWIEKA.
W SFERZE WOLI JEST DAREM POBOŻNOŚCI, TEJ MIŁOŚNICY BOŻEJ, O JAKIEJ MÓWI PRZEPIĘKNA KSIĘGA PIESNI NAD PIEŚNIAMI.
MĘSTWA, ŻARLIWOŚCI I DYNAMIZMU APOSTOSLKIEGO.
NAJDELIKATNIEJSZEJ BOGOBOJNOŚCI, BY NICZYM NIE OBRAZIĆ ISTOTY UKOCHANEJ. W TEJ SYTUACJI JEST POCZĄTKIEM MĄDROŚCI. I ZNOWU MARYJA JEST STOLICA MĄDROŚCI BO NIGDY NIE OBRAZIŁA BOGA, KTÓREMY BYŁA ODDANA CAŁKOWICIE.
CZŁOWIEK PEŁEN DUCHA ŚWIETEGO ODZNACZA SIĘ SIĘ POSTAWAMI: RADOŚCI, POKOJU, CIERPLIWOŚCI, UPRZEJMOŚCI, DOBROCI, WIERNOŚCI. ŁAGODNOŚCI I OPANOWANIA.
GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIETEMU JEST GRZECHEM SAMEGO SZATANA, GRZECHEM ANTYMIŁOŚCI, CAŁKOWITEGO, ŚWIADOMEGO NIE BOGU: NIEWIARY, NIEPRAWDY, NIEUFNOŚCI I NIE-ŻYCIA LECZ ŚMIERCI. 
CO JEST W TYM NAJWAŻNIEJSZEGO? BY SPEŁNIAĆ 1-WSZE NATCHNIENIA DUCHA SWIĘTEGO, BY GO NIE ZASMUCAĆ, GDYŻ JEST SAMĄ MIŁOŚCIĄ, BY ŁĄCZYĆ MODLITWĘ Z MIŁOŚCIĄ, BY U MARYI SZUKAĆ WSZELKIEJ POCIECHY, BY WIDZIEĆ JEGO PIEKNO W OTACZAJACYM ŚWIECIE I W SAMYM SOBIE. AMEN.
Andrzej Szpak

1 komentarz

A. Szpak
2012-05-27 08:18
Wszyscy obserwujemy Geniusz Stwórcy wszechswiata i czlowieka. Każdy człowiek w swojej strukturze cielesnej jest genialnym dziełem Boga. Genialność Stwórcy widzimy w funkcjonowaniu materii, życia wegetatwnego i sensytywnego. Ale człowiek ma jeszcze duszę rozumną i wolną, która jest stwarzana przy każdym poczęciu - dlatego ewolucja jest absurdem - i wtedy staje się osobą na wzór Chrystusa Osoby Syna Bożego a nie stworzenia z ogonem. I tu wchodzi temat Genialnosci Osoby Jezusa jako naszego wzoru, modelu, ideału. Jezus dokonywał wielkich dzieł jakich żaden założyciel religii nie dokonał, bo byl tylko czlowiekiem. Chrystrus udowodnił soja Boskość przez zmartwychwstane. Ale zanim zmartwychwstał dokonał genialnego czynu, gdy dobrowolnie dal się ukrzyżować, aby pojednac nas ze Stwórca i Ojcem i w ten sposób przywrócić osobie ludzkiej GOD-NOŚĆ, BOSKOŚĆ - PODOBIEŃSWO BOŻE. I wreszcie przychodzi trzecia Osoba Boska Duch Świety, który w dzień Zstąpienia na ziemię i ludzi stworzył swoje Arcydzieło Kościół Święty. Dzisiaj także Kościół Hipisów Polskich. Widziałem przez lata genialność tego KOścioła jako niespotykanej wspólnoty, żywej MIłosci wzajemnej, spontanicznej Modlitwy liturgicznej i osobistej, oraz pokrzepienia się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Dodaj komentarz

do góry tworzenie stron internetowych