Jesteś tutaj: Strona główna / Kazanie u Karmelitanek w Oświęcimiu na uroczystość św. Jana Bosko 31.01.16.

Kazanie u Karmelitanek w Oświęcimiu na uroczystość św. Jana Bosko 31.01.16.

2016-01-30

Uroczystość św. Jana Bosko

 

Dzieciństwo: Ur. W 1815 r. Miał 5 lat jak zmarł mu ojciec, wyrósł z biedy, był czas, że ludzie umierali z trawą w ustach, zwłaszcza przez ludobójcę Napoleona i jego wojska. Doprowadzili Włochy do ruiny.

Świątobliwa matka i wychowawczyni – mimo wszystkiego dawała przykład życia świątobliwego, a jej pouczenia wychowawcze płynęły z wiary i miłości do Boga, własnej modlitwy i nauk księży.

Janek, przyszły przywódca młodzieży: Miał sen....(chciał w nim pięściami uspokoić rozjuszoną młodzież. Wtedy dostojny Pan powiedział. Janku nie tak lecz łagodnością ich zmienisz. Dam ci Mistrzynię, która cię poprowadzi. I zobaczył piekną Panią, dzięki której banda łobuzów stała się jak potulne owieczki). Matka Małgorzata o tym śnie sądziła, że może będzie księdzem? A nienawidzący Janka brat Antoni, że będzie hersztem bandy. Janek wyuczył się sztuczek cyrkowych. Przyciągał tym młodzież, a przy okazji zapraszał ich na Nieszpory, powtarzał dzięki genialnej pamięci niedzielne kazania księży i rzeczywiście stawał się powoli przywódcą młodzieży.

Nauka podstawowa: za naukę trzeba było płacić, ale dzięki Opatrzności zawsze znajdowała się ostateczna pomoc: dorabiając przy gospodarkach a w Turynie u różnych rzemieślników: szewca, krawca, cukiernika, nie marnując czasu i zdolności, potrafił nadrobić jedną klasę.

Seminarium. Zdobył wszelką wiedzę w przygotowaniu do kapłaństwa, nienaganny w moralności, udzielał korepetycji, żeby opłacić swe studia. Umówił się z pewnym świątobliwym klerykiem Comollo, że kto pierwszy umrze przyjdzie powiedzieć czy jest zbawiony. Comollo umarł jako kleryk. W nocy w całym seminarium jakby sto koni bieglo i nastała ogromna światło oraz głos: „Bosko, Bosko, jestem zbawiony! Można sobie wyobrazić co się działo z ciałem i włosami kleryków.

Wychowawca i początek Zgromadzenia: 8.XII 1846. spotyka chłopca, Bartłomieja Garelli i pyta: umiesz czytać? Nie. Umiesz się modlić? Nie. A umiesz gwizdać? (śmiech). To zmówmy razem Zdrowaś Maryjo… Następnie prosi go by przyprowadził swoich kolegów. I tak zaczęły się systematyczne spotkania, jako zalążek Zgromadzenia

Zakłada Oratorium, aby zapobiegać złu na ulicach Turynu przez organizację kultury wolnego czasu. Najpierw prowadził młodocianych do Boga, rozweselał czym się dało, np. jadąc na osiołku w birecie na wycieczkę prze całe miasto, to znowu idąc przez miasto z orkiestrą i wiwatami! Ludzie stukali się w czoło.

Odwiedza 3 więzienia w Turynie, spowiada i udziela młodocianym przestępcom Komunii św. ale nie podejmuje się ich resocjalizacji jako głównego celu swojej misji.

Zasady: Chłopcy z Oratorium wiedzieli, że ich ksiądz kocha. Dawał im Boga, i uczył pożytecznych rzeczy. Ideały oparł im na 2 kolumnach: Najświętszy Sakrament i Maryja Wspomożycielka. Dbał o ich stałe życie w łasce przez nieustanną spowiedź, dawał do naśladowania wzory świętych. Uczył ich najprostszej modlitwy różańcowej, bez niego wolałby zamknąć wszystkie zakłady, chciał by chłopcy byli dobrymi obywatelami i chrześcijanami. Był pierwszym nauczycielem i instruktorem różnych zawodów.

Stosował własny system wychowawczy: uprzedzający, nie karcący, łagodność i życzliwość, nigdy nie podnosił głosu na wychowanków.

Był wychowawcą świętych: takich, którzy wyszli spod jego ręki, tj. Dominik Savio, Michał Rua, Filip Rinaldi, Bronisław Markiewicz, August Czartoryski,Maria Mazzarello, a po swej śmierci to bardzo wielu.

Cudotwórca: po modlitwie rzucił niewidomej dziewczynce cudowny medaliczek i ona go natychmiast znalazła; Wskrzesił chłopca, bo nie zdążył przyjść z Komunią św; Rozmnożył komunikanty, bo zabrakło w puszce; Rozdawał orzechy kilkuset chłopcom z jednej torebki, żeby nie zabrakło innym, codziennie żywił setki wychowanków. Kiedy wybuchła zaraza cholery, to tak pobłogosławił wychowanków, że nikt nie zaraził się epidemią cholery, chociaż wszyscy posługiwali umierającym.

Twórca szkół: zawodowych na obrzeżach miast dla biedoty, seminariów duchownych – (ja takie skończyłem). To był raj na ziemi dla biednej młodzieży, wychował ok. 1000-ca księży, podczas gdy masoneria otwarcie tępiła duchowieństwo.Dziś jest setki szkół w świecie

Założyciel Salezjanów: reguły układał 11 lat, bo sprzeciwiał się miejscowy arcybiskup, kanonicy chcieli go wywieść do szpitala psychiatrycznego, aż wreszcie bezpośrednio mu je zatwierdził papież. Salezjanie składali śluby: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Było to zgromadzenie a nie zakon, dane przez Boga dla większej swobody w działalności wychowawczej oraz poruszania się po kraju i świecie.

Założyciel innych zgromadzeń. Salezjanki, Orioniści, Michaelici, Chrystusowcy, Współpracownicy świeccy: szewcy, krawcy, piekarze,

Budowniczy 2 kościołów: rozpoczął budowę z 2 soldami w kieszeni. na A jakie miał metody zdobywania funduszy? Pewnego razu robotnicy powiedzieli, że jeśli nazajutrz nie wypłaci im pensji, to odchodzą od budowy. Jan Bosko przychodzi do ciężko chorego, bogatego mężczyzny i obiecuje mu, że wyzdrowieje po 9 dniach Nowenny do Wspomożycielki jeśli założy kwotę …. mil. lirów. I sprawdziło się.

Wychowawca misjonarzy w świecie: salezjanie dzisiaj pracują w 100 krajach świata, prowadzą oratoria, szkoły, parafie i inne dzieła.

Obecnie ilość członków Zgromadzenia: ok. 15 tys., 100 biskupów,

Myśli ks. Bosko: „gdybym miał więcej wiary, zrobiłbym o wiele więcej”; „Lepsze jest wrogiem dobrego”; „Najważniejsze jest r o z m y ś l a n i e”; „Sta allegro – bądź wesół!”; „lavoro, lavor..praca..praca.. od pracy się nie choruje”.

Duchowość młodzieży, wg. obecnego generała Salezjanów.

1. Uczyć młodych zaglądać wgłąb siebie i dostrzegać w sobie Boga

2. Wpajać im religijny sens życia oraz poszukiwanie wszędzie Boga. (W wielu miejscach ks. Bosko był napis: „Bóg Cię widzi”).

3. Prowadzić do osobistego spotkania z Jezusem i życia z Nim w przyjaźni.

4. Uczyć jak pięknie jest należeć do Chrystusa i Maryi Wspomożycielki.

5. Umożliwiać przeżywanie wiary we wspólnocie chrześcijańskiej i służbie dla innych.

6. Pomóc im zdobyć własny program życia na wzór różnych świętych. Św. Dominik Savio miał najkrótszy; „raczej śmierć niż grzech, moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja, jak nie będę świętym będę niczym”.

7. Podsumuję kazanie wydarzeniem z 1867 r. Kiedy po ….. latach podczas Mszy św. przypomniał sobie, że spełnił się jego sen, rozpłakał się publicznie. Obyśmy i my spełnili Boży plan względem nas i zostawili dobry ślad po sobie. Amen.


A. Szpak

8 komentarzy

Janina Danuta i Andreo
2016-02-02 12:34
Dziś 2. 02 - Święto Matki Bożej Gromnicznej i Dzień Życia Konsekrowanego ... !! Składamy więc Księdzu SALEZJANÓW - ANDRZEJOWI SZPAKOWI od serca życzenia wszelkiego Dobra i Bożego Umocnienia na każdą chwilę / w trudzie i w radości / ... !! Kończy się okres kolęd, ale niech przez cały rok nieustannie w sercach naszych BÓG SIĘ RODZI, A ZŁA MOC TRUCHLEJE ... !!
" Z ... wyjdzie ISKRA ... "
2016-02-02 11:28
Z "Dzienniczka" Świętej Faustyny Kowalskiej : " POLSKĘ szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę JĄ w potędze i świętości. Z NIEJ wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje " - JEZUS do Św. FAUSTYNY ... " Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego " - Św. Faustyna Kowalska
922. /.../ ujrzałam na ziemi małego robaczka i pomyślałam: skąd on się wziął wśród zimy? Wtem usłyszałam w duszy te słowa: - Widzisz, Ja myślę i utrzymuję go, a cóż on jest w porównaniu do ciebie? Czemuż zatrwożyła się dusza twoja na chwilę. - Przeprosiłam Pana za ten moment; Jezus chce, abym zawsze, była dzieckiem i całą troskę na Niego złożyła i ślepo poddała się Jego świętej woli; wszystko wziął na Siebie. (Dz 922) 923. PAN JEZUS ŻĄDA OD ŚW. FAUSTYNY CAŁKOWITEJ OFIARY 7/II.[1937]. Dziś powiedział mi Pan: - Żądam od ciebie ofiary doskonałej i całopalnej - ofiary woli, z tą ofiarą nie może iść w porównanie żadna inna. Sam kieruję życiem twoim i wszystko tak urządzam, abyś Mi była ustawiczną ofiarą i czynić będziesz zawsze wolę Moją, a dla dopełnienia tej ofiary łączyć się będziesz ze Mną na krzyżu. Wiem co możesz. Będę ci wiele rzeczy nakazywał wprost od Siebie, a możność wykonania opóźnię i uzależnię od innych, lecz czego Przełożeni nie osiągną, Ja dopełnię Sam bezpośrednio w duszy twojej i w najtajniejszej głębi duszy twojej będzie ofiara doskonała i całopalna i to nie na jakiś czas, ale wiedz, córko Moja, że ta ofiara trwać będzie aż do śmierci. Ale jest czas, że Ja Pan spełnię wszelkie życzenia twoje, mam w tobie upodobanie, jak w żywej hostii; niczem się nie przerażaj, Ja jestem z tobą. (Dz 923)
a.m.
2016-02-01 16:29
Ciąg dalszy: Prz 6.6-8 " Do mrówki się udaj , leniwcze, patrz na jej drogi - bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika, ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. " ... Prz 10.28 " Oczekiwanie uczciwych - radością, nadzieja bezbożnych przepadnie. " ... Prz 11.25 " Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto bliźnich napoi. " ... Prz 14.34 " Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny pomniejsza narody. " ... Prz 16.17 " Unikać złego - to droga prawych, chroni życie, kto czuwa nad drogą. " ... Prz 16.19-20 " Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi. Znajdzie szczęście - kto zważa na przykazanie, kto Panu zaufał - szczęśliwy. " ... Prz 17.22 " Radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości. " ... Prz 18.14 " Duch ludzki zniesie chorobę, lecz złamanego ducha któż dźwignie? " ... Prz 20.7 " Sprawiedliwy w prawości swej żyje, szczęśliwe po nim są dzieci. " ... Prz 21.21-22 " Kto szuka prawości, dobroci, ten znajdzie życie, powodzenie i chwałę. Mądry wdarł się do miasta siłaczy i zniszczył moc, której ufali. " ... Prz 22.1 "Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto. " ... Prz 28.19 " Kto ziemię uprawia , nasyci się chlebem; kto ściga ułudę, nasyci się nędzą. " ... Prz 30.25 " Lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbiera żywności. "
a.m.
2016-02-01 15:49
Wpiszę tu cytaty z PISMA ŚW. - wykładnia dla Życia Twórczego : Prz 2.6-11 " Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego - wiedza, roztropność: dla prawych On chowa swą pomoc, On - tarczą żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność - i każdą dobrą ścieżkę, gdyż mądrość zagości w twym sercu, wiedza ucieszy twą duszę. Rozwaga pilnować cię będzie, roztropność na drodze twej stanie. " ... Prz 3.3-6 " Niech miłość i wierność cię strzeże; przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. "
a.m.
2016-02-01 15:22
Przeczytałem uważnie. Jest tu życie twórcze.Jest praca i współpraca z szewcami, krawcami i piekarzami. Jest zakładanie szkół zawodowych w czasie, gdy takich szkół jest powszechnie brak. szkoły i praca salezjańska jest ukierunkowana na kreowanie dobrego, żyjącego i pracującego dla Bożej Chwały CZŁOWIEKA ... !! Mamy dziś sporo czegoś takiego, co nazywa się pracą, a wymiarze Bożym to pracą nie jest, gdyż służy to destrukcji twórczego życia, a wręcz służy grzechowi - jest też nieustanna reklama w konsekwencji odbierająca naszemu krajowi tożsamość, a poszczególnym ludziom ograniczają rozwój ich osobowości i wręcz ich osobowość zniewalają. Mamy więc przykład w Salezjanach realnego dobrego twórczego działania, gdy na tak wielu płaszczyznach i polach działania z tak wielką nadzieją dla przyszłości - zawodzą ... !!
takajedna
2016-01-31 00:07
Jak to dobrze,że święci też uważali,że mają mało wiary i za mało dobra czynią.Tak powinno się patrzeć na życie. Zawsze chcieć czynić więcej i więcej....Tak robisz Ty Andrzeju. Masz dobry wzór.Szkoda, że tak mało wiemy o świętych, a tak wiele o...celebrytach np.
Darek
2016-01-30 22:53
Bogu niech będą dzięki! Obfitości w Błogosławieństwie PANA na dalsze lata:-)

Dodaj komentarz

do góry tworzenie stron internetowych