Jesteś tutaj: Strona główna / SŁOWO SZPAKA

SŁOWO SZPAKA

 • Duch Święty i znaki Żywego Kościoła 2016-05-15

  Najpierw dzisiejsze słowo Boże z Dziejów Apostolskich, które nazywamy Ewangelią Ducha Świętego, bo ukazuje ekspansję Kościoła w ówczesnym świecie. W Wieczerniku było 9 dni modlitwy i czuwania. Potem znaki Ducha Świetego: wicher, ogień, różne narody słyszą mowę Piotra we własnym języku. Nawraca się i chrzci 3 tysiące ludzi. Początek rozwoju potęgi Kościoła. Apostołowie otrzymują aktywne dary. Siły daje im obecność Matki Jezusa. Realizuje się Kościół Miłości wzajemnej lub inaczej miłość Kościoła.Św. Pawel w liście do Koryntian zaznacza szczególne...

  czytaj więcej...

 • Na uroczystość Królowej Polski 2016-05-03

  Uroczystość Królowej Polski   Matko o Twarzy pięknej czarnej orchidei, o policzkach łagodnych smutkiem Bożej Ziemi. Słońcem, deszczem, łzami napełniona Żyzna Dolino, Ziemio Łaskawa pociemniała krwi patyną,   Bogo-myślnych duchów jasna światłem Matko o Obliczu zranionym nienawidzących jadem; Królowo z Sercem przebitym zamysłami wroga, wpatrzona w Słowo - Owoc Miłosierdzia - Łona.   Córo Syjonu, Bramo Nowego Jeruzalem, Szczęśliwa Opoko wśród wojny i zła oceanu, Niewiasto Zwycięska, Tarczo słoneczna, niezdobyta, Pątniczko na...

  czytaj więcej...

 • 1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI 2016-04-14

  autor obrazu: Monika Siejakowska 1050 Rocznica Chrztu Polski W Kraju Wiślan, Polan, Pomorzan … Wszechświata Bóg - Król i Pan - Tutaj zamieszkał! Przez Rzymu katakumb modlitwy, Wiecznym Majestatem Świętego Piotrowego Tronu Wytryska moc i siła - kształt świata nowy - Jak z jerozolimskiej rozpękłej dziewiczej skały.   Z Matczynego Kościoła łona - Ona Jako z Panny Czystej razem z Chrystusem, złotą dojrzałą pszenicą rodzi się Wspaniała - Polska. Światłość z Niej wypływa - Woda Żywa! Zadziwia Mądrością obcych i bóstwa Światowida, Tu ludy...

  czytaj więcej...

 • Polska wiara w Jezusa Miłosiernego 2016-04-10

  / Kazanie u Karmelitanek przedzielane wierszem Joasi Olbrychtowicz „Jezus Miłosierny” z okazji 6-tej rocznicy tragedii polskich patriotów k/ Smoleńska /  Miłosierny  Jezu: Postać Twoja szczęśliwa, nadziemskim pięknem tchnie! Szaty światłem przepojone Boskiej Twej Osoby. Idziesz, tańcząc krokiem prorockim, kapłańskim, królewskim w obłoku chwały nad świata odmętem … Nadchodzisz !       1.   Chrystus, który załatwił Piotrowi niespotykany połów ryb w liczbie 153 pyta go trzykrotnie: Szymonie, synu Jana miłujesz Mnie?”. Piotr:  Tak Panie, Ty wiesz, że...

  czytaj więcej...

 • Okolicznościowe kazanie z okazji pogrzebu śp. Jasi Śmigielskiej 2016-04-03

  Kochana Rodzino i bracia w kapłaństwie, czcigodne siostry, drodzy bracia i siostry w Chrystusie.Jakże piękne było życie Siostry Jasi Śmigielskiej. Siostry, bo jest prawdziwą siostrą nas wszystkich w Chrystusie i byłą uczestniczką 35-ciu pielgrzymek Młodzieży Różnych Dróg jako ich sekretarka. Podobnie powiedział ks. abp Józef Michalik w homilii pogrzebowej o jej bracie, bpie Adamie Śmigielskiem:„Jak piękne było życie bpa Adama”.Drodzy! Jak bardzo pasuje do jej dnia pogrzebowego, a zarazem wielkanocnego, wigilii Miłosierdzia Bożego i sobotniego dnia Maryjnego ta...

  czytaj więcej...

do góry tworzenie stron internetowych