Jesteś tutaj: Strona główna / * ŚWIĘTO STWORZENIA ŚWIATA I CZŁOWIEKA / KULT BOGA OJCA

* ŚWIĘTO STWORZENIA ŚWIATA I CZŁOWIEKA / KULT BOGA OJCA

 • Relacja z sympozjum w Łodzi 2017-04-03

  Dnia 25 marca 2017 roku w Łodzi miało miejsce wspaniałe sympozjum poświęcone książce pod tytułem „Stań się – Święto Boga Ojca Stworzyciela”. Pozycja ta jest dokumentacją najważniejszych sympozjów naukowo – artystycznych organizowanych 2013 – 2015 pod patronatem Salezjanów. Jest to także pięknie opisana historia festiwali Sacrosong, które odbywały się w latach 1969 – 1979. Książka ma na celu ukazać każdemu człowiekowi miłosierdzie Boga Ojca w pięknie natury oraz Stworzenia. Kierowana jest nie tylko do członków Kościoła Katolickiego, ale do...

  czytaj więcej...

 • Święto Stworzenia Świata i Człowieka - Moja Genezis. Opowieść poetycka - Joanna Olbrychtowicz - Sara 2017-04-01

      rzeźba: Jóżef Pyrz     /Ten poemat religijno – literacki Sary jest niesprzeczny z Prawdą. Ks. Andrzej Szpak/ Opowieść poetycka o stworzeniu świata i człowieka Niechaj moim jedynym "grzechem" będzie podtrzymywanie Prawdy Świętego Słowa Bożego ! .Gdyby można było przeniknąć i wnikliwiej niż podają Święte Pisma - historię Boga i Jego Stworzenia – opisać ? - moglibyśmy się tylko mgliście domyślać ... co i tak jest absolutnie niemożliwe - by poznać tę Tajemnicę; jednak gdybyśmy puścili wodze fantazji, można sobie wyobrazić, że było...

  czytaj więcej...

 • STAŃ SIĘ. Święto Boga Ojca Stworzyciela - nowa misja Sacrosongu 2017-02-13

    *** Książki, jak głosi łacińska sentencja: habent sua fata libelli, mają swoje losy. Słowa te w szczególny sposób odnoszą się do historii i przeznaczenia tej książki, którą organizatorzy „Sacrosongu” oddają do rąk Czytelnika. Jej historia zaczęła się w roku 1969 wraz z powołaniem przez ks. Jana Palusińskiego SDB „Sacrosongu” – festiwalu pieśni religijnej i twórczości muzyki sakralnej. Wówczas jej karty zaczęto zapisywać słowami utworów poetyckich i muzyką sakralną tworzoną przez kompozytorów, wykonywaną przez artystów. Festiwal od...

  czytaj więcej...

 • Trwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2017-01-23

  Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana...

  czytaj więcej...

 • SYMPOZJUM NAUKOWO - ARTYSTYCZNE z okazji 45-lecia SACROSONGU SWIĘTA STWORZENIA ŚWIATA I CZŁOWIEKA - sprawozdanie 2015-03-05

      W dniach 27 - 28 lutego 2015 odbyło się kolejne, już trzecie Sympozjum Naukowo-Artystyczne promujące Ideę Święta Stworzenia Świata i Człowieka. Sympozja pierwsze oraz drugie odbywały się w latach 2013 i 2014, każdorazowo pod koniec miesiąca listopada w Krakowie. Jako miejsce trzeciego Sympozjum wybrano nie przypadkowo Łódź. Tutaj bowiem 45 lat temu odbył się pierwszy Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej, który przybrał nazwę Sacrosong. Już podczas tego pierwszego, jak również w kolejnych spotkaniach festiwalowych, w sposób szczególny propagowano potrzebę...

  czytaj więcej...

do góry tworzenie stron internetowych